Regulamin

REGULAMIN

OTWARTYCH MISTRZOSTW ZACHODNIEGO MAZOWSZA W PIŁCE NOŻNEJ

 

1. MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWANIA

Rozgrywki rozgrywane są w 8 miastach na 8 boiskach w terminach wskazanych poniżej:

- Grodzisk Mazowiecki 25.03.2017, ul. Zielony Rynek 2

- Błonie 01.04.2017, ul. Okrzei 3

- Mszczonów 08.04.2017, ul. Szkolna 3

- Żyrardów 22.04.2017, ul. Jasna 11

- Ożarów Mazowiecki 29.04.2017, ul. Floriana 2

- Piastów 06.05.2017, Al. Tysiąclecia 1

- Pruszków 13.05.2017, Al. Wojska Polskiego 34

- Brwinów 20.05.2017, ul. Szkolna 39, Żółwin

Po zakończeniu turniejów o tytuły mistrzowskie w wyżej wymienionych miastach 27.05.2017 w Grodzisku Mazowieckim na ul. Westfala 3a zorganizowany zostanie Wielki Finał.

 

2. ORGANIZATORZY

Organizatorem Otwartych Mistrzostw Zachodniego Mazowsza w Piłce Nożnej jest
Events Generator Kamil Sułkowski. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za Mistrzostwa jest Kamil Sułkowski, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu: 660 664 054.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZAPISY DO TURNIEJU

Mistrzostwa przeznaczone są  dla każdego pasjonata rywalizacji sportowej w piłce nożnej, który w dniu rozgrywania pierwszego turnieju (25.03.2017) ma ukończone 16 lat. Dla osób w wieku 16-18 lat do udziału w rozgrywkach wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna. W Mistrzostwach nie może wystąpić osoba, która jest zarejestrowana do zespołu będącego członkiem PZPN na szczeblu wyższym, niż liga okręgowa. Do turnieju swój udział może zgłosić każda drużyna, pod warunkiem że:

- nie wygrała ona uprzednio innego turnieju, tj. nie uzyskała już awansu do Wielkiego Finału

- nie jest zapisana do więcej niż jednego turnieju jednocześnie

Zgłoszenie do turnieju odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej wydarzenia. Zgłoszenia dokonuje kapitan zespołu podając jego nazwę oraz listę zawodników z uwzględnieniem imienia, nazwiska i daty urodzenia. Drużyna może liczyć od 6 do 12 zawodników. Maksymalna liczba drużyn występujących w jednym turnieju wynosi 8.

Po wykonaniu rezerwacji drużyna ma 24 godziny na uiszczenie opłaty za udział w turnieju przelewem na wskazany niżej numer konta bankowego. W przypadku braku wniesienia opłaty rezerwacja danej drużyny zostaje anulowana.

Organizator zastrzega sobie możliwość wezwania do zmiany nazwy drużyny w momencie, gdy zostanie ona uznana przez niego za wulgarną lub nieprzyzwoitą.

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK

Przy zgłoszeniu do turnieju 8 zespołów zostaną one podzielone na 2 grupy po 4 drużyny w każdej. W grupach drużyny rozegrają swoje mecze systemem każdy z każdym. Do kolejnej fazy przechodzą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. W półfinałach rywalizować będzie drużyna z pierwszego miejsca grupy A z drugim miejscem grupy B oraz drużyna z pierwszego miejsca grupy B z drugim miejscem grupy A. Przegrani tych pojedynków zmierzą się ze sobą w meczu o 3 miejsce, zaś wygrani zagrają w meczu finałowym o końcowe zwycięstwo. O kolejności w grupie decyduje liczba zdobytych punktów (3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis). W przypadku równej liczby punktów o miejscu w tabeli decyduje:

1.) Liczba zwycięstw

2.) Bezpośredni mecz

3.) Bilans bramkowy

4.) Liczba strzelonych bramek

5.) Losowanie

W przypadku zgłoszenia się liczby zespołów mniejszej niż 8 organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu danego turnieju.

Czas trwania meczu w ramach turnieju o tytuł mistrzowski w każdym mieście wynosi 16 minut. Po 8 minutach następuje 1 minuta przerwy na zmianę stron boiska przez oba zespoły, po której rozgrywane jest kolejne 8 minut meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej zostanie rozegrana dogrywka, która trwać będzie 2 połowy po 3 minuty każda. Między regulaminowym czasem meczu a dogrywką następuje przerwa wynosząca 2 minuty. Pomiędzy obiema połowami dogrywki nie przewiduje się przerwy: zespoły mają obowiązek jak najszybciej zamienić się stronami i rozpocząć grę. W przypadku wyniku remisowego po zakończeniu drugiej połowy dogrywki rozegrany zostanie konkurs rzutów karnych. Każda drużyna wykonuje 5 strzałów na bramkę. Rzuty karne wykonywane są na zmianę, po oddaniu strzału przez zawodnika z pierwszej drużyny podchodzi zawodnik z drugiej drużyny. W przypadku wyniku remisowego po 5 wykonanych rzutach karnych kolejni zawodnicy z obu drużyn w kolejnych seriach rzutów karnych oddają strzały do momentu, aż zawodnik tylko z jednej drużyny zdobędzie bramkę w danej serii. Rzut karny jest wykonywany z punktu karnego. Opisane zasady rywalizacji obowiązują również podczas Wielkiego Finału.

 

5. UDZIAŁ W WIELU TURNIEJACH

Możliwy jest udział drużyny w więcej niż jednym turnieju pod warunkiem, że:

- dana drużyna nie wygrała wcześniej jednego z ośmiu turniejów wchodzących w skład Otwartych Mistrzostw Zachodniego Mazowsza w Piłce Nożnej.

- dana drużyna nie jest zgłoszona jednocześnie do więcej niż jednego turnieju

 

6. TERMIN ZGŁOSZEŃ

Zapisy do wszystkich turniejów zamykane są o godzinie 12:00 w każdy piątek poprzedzający dany turniej lub do czasu zarezerwowania wszystkich wolnych miejsc. Zwycięzcy każdego z ośmiu turniejów udział w Wielkim Finale uzyskują automatycznie, nie jest wymagane wysyłanie osobnego zgłoszenia do kończącego wydarzenia.

 

7. WPISOWE

Wysokość wpisowego zależna jest od liczby zawodników w drużynie zgłoszonej do danego turnieju. Koszt zgłoszenia jednego zawodnika wynosi 30 zł, zaś całą sumę wpisowego zobowiązany do zapłaty przelewem na wskazany niżej numer bankowy jest kapitan zespołu. Uiszczone wpisowe obowiązuje na konkretny turniej. W przypadku chęci drużyny do rywalizacji w kolejnym turnieju zgłoszenie musi być wysłane po raz kolejny, zaś wpisowe, musi być na nowo wpłacone przez drużynę. Niemożliwy jest zwrot poniesionych kosztów w ramach wpisowego po opłaceniu udziału drużyny w turnieju. Uprasza się o przemyślane decyzje podczas zgłaszania zespołu.

Wpisowe musi być umieszczone na nr konta: 14 1020 1055 0000 9102 0374 4059, z tytułem [nazwa drużyny, data turnieju]. Nazwa odbiorcy przelewu: Events Generator Kamil Sułkowski

 

8. NAGRODY

W każdym z ośmiu turniejów o tytuł mistrzowski danego miasta nagrodzone zostaną 3 najlepsze drużyny w postaci pamiątkowych trofeów oraz medali dla zawodników tych drużyn. Dodatkowo najlepsza drużyna turnieju uzyskuje tytuł mistrza danego miasta i otrzymuje promocję do gry 27.05.2017 r. w Wielkim Finale. Ponadto wyróżniony statuetką zostanie król strzelców oraz najlepszy bramkarz turnieju wyłaniany decyzją komentatora zawodów. W przypadku, kiedy najwięcej bramek w turnieju zdobędzie więcej niż jeden gracz tytuł króla strzelców zostaje przyznany zawodnikowi, którego drużyna osiągnęła najlepszy rezultat w danym turnieju. W Wielkim Finale dla 3 najlepszych drużyn przygotowane zostały wyjątkowe trofea i medale dla każdego zawodnika drużyn, które wywalczyły miejsce na podium.

 

9. NIEZBĘDNY SPRZĘT

Organizator zapewnia piłki do gry oraz znaczniki z numerami w różnych kolorach dla drużyn. W przypadku, w którym dana drużyna posiada stroje w jednolitych kolorach z nadrukowanymi numerami z tyłu koszulki nie ma obowiązku korzystania ze znaczników. W przeciwnym wypadku drużyna zobowiązana jest do gry w znacznikach podczas turnieju. Każdy zawodnik przed rozpoczęciem zmagań zobligowany jest do zgłoszenia do organizatorów i podania swojego imienia, nazwiska, koloru koszulki oraz numeru na koszulce. Jeśli dwie drużyny posiadają stroje w jednolitych kolorach z nadrukowanymi numerami, jednak kolory te są do siebie zbyt podobne, to jedna z drużyn ma obowiązek gry w turnieju w znacznikach. O tym, która z drużyn ma obowiązek gry w znacznikach decydować będzie w takim wypadku losowanie.

 

10. ZASADY GRY

Podczas każdego turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę nożną.

- WŚLIZGI

W czasie trwania meczu dozwolone jest wykonywanie wślizgów, jednak za faul uznawany jest wślizg, który trafił w zawodnika drużyny przeciwnej przed dotknięciem piłki.

- WZNAWIANIE GRY

Po opuszczeniu piłki poza linię boczną boiska przyznawany jest aut na korzyść drużyny, której zawodnik nie dotknął jako ostatni piłki. Po wyjściu piłki poza linię końcową grę rozpoczyna bramkarz, jeśli jako ostatni piłki dotknął gracz drużyny przeciwnej. Jeśli natomiast jako ostatni kontakt z piłką miał gracz tej samej drużyny co bramkarz, przyznawany jest rzut rożny na korzyść drużyny przeciwnej.

- WALKOWER

Każdy zawodnik może być przypisany tylko do jednej drużyny. W przypadku, gdy w meczu zagra zawodnik niezgłoszony lub nieuprawniony drużyna przegrywa mecz w skutek walkowera.

Podczas meczu na boisku może przebywać 5 zawodników w polu + bramkarz. Maksymalna liczebność drużyny na pojedynczym turnieju wynosi 12 zawodników. Na boisku w trakcie meczu musi przebywać co najmniej 5 zawodników (łącznie z bramkarzem). Jeśli po 10 minutach od planowego rozpoczęcia meczu na boisku nie pojawi się wymagana liczba zawodników sędzia zmuszony jest do odgwizdania walkowera. Analogiczna sytuacja ma miejsce w momencie, w którym drużyna w ogóle nie pojawi się na boisku.

Walkower oznacza zapisanie wyniku 3:0 oraz w przypadku, gdy jest to mecz fazy grupowej dopisanie 3 punktów.

- RZUTY WOLNE

a) W zależności od przewinienia rzuty wolne, według decyzji sędziego, mogą być

pośrednie lub bezpośrednie,

b) Rzuty wolne mogą być wykonywane bez gwizdka sędziego. Na życzenie gracza

wykonującego ten stały fragment gry bądź po decyzji sędziego, sędzia odsuwa mur na

odległość 5 metrów. Rzut wolny jest wtedy wykonywany, wyłącznie po gwizdku sędziego.

- ZMIANY

a) Liczba zmian jest nieograniczona, dozwolone są zmiany powrotne,

b) Zawodnicy rezerwowi znajdują się za linią boczną na tej połowie boiska, na której jest ich

bramka,

c) Przy zmianie zawodnik najpierw opuszcza plac gry, dopiero wtedy na boisko może wejść

jego zmiennik,

d) Wchodzący zawodnik, dokonujący nieprawidłowej zmiany, zostanie ukarany żółtą kartką,

- GRA NIEDOZWOLONA I NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Kary indywidualne:

- Żółta kartka: Skutkuje zejściem zawodnika na 1 minutę poza plac gry. W tym czasie jego drużyna zmuszona jest grać w osłabieniu. Druga żółta kartka (w konsekwencji czerwona) skutkuje usunięciem zawodnika z boiska do końca meczu i osłabieniem drużyny na 2 minuty. Zawodnik ma obowiązek pauzować w kolejnym meczu turnieju. Do kolejnego meczu drużyna przystępuje w komplecie nawet, jeżeli kończyła poprzedni mecz w osłabieniu.

Może zostać przyznana w konsekwencji ataku w przeciwnika, w tym też wślizgiem, w momencie, gdy zawodnik nie wychodził na sytuację "sam na sam" z bramkarzem. Ponadto w ten sposób ukarany może zostać zawodnik używający wulgarnego słownictwa względem zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego. Może być również przyznana zawodnikowi w momencie zbyt długiego wznawiania przez niego piłki zza linii bocznej lub bramkowej.

- Czerwona kartka: Skutkuje zejściem zawodnika na 2 minuty poza plac gry. Do kolejnego meczu drużyna przystępuje w komplecie nawet, jeżeli kończyła poprzedni mecz w osłabieniu.

Może zostać przyznana w konsekwencji wybitnie niesportowego zachowania, takiego jak celowy atak na przeciwnika z nadmierną siłą, uderzenie, czy oplucie zawodnika lub sędziego, oraz w momencie celowego zagrania piłki ręką w momencie, gdy nieuchronnie zmierzała do bramki. W przypadku opisanej obrony piłki ręką zawodnik ukarany zostaje czerwoną kartką, jednak może wystąpić w kolejnym spotkaniu.

W przypadku, w którym po otrzymaniu kary zawodnik odmawia zejścia z boiska sędzia ma prawo do przerwania meczu i przyznania drużynie walkowera. Karą dyskwalifikacji skutkować mogą groźby karalne w stroną sędziego lub drużyny przeciwnej. W przypadku bójki pomiędzy zawodnikami sędzia ma prawo przerwać mecz i zdyskwalifikować z turnieju obie drużyny.

W meczach turniejowych obowiązuje całkowity zakaz gry w obuwiu z metalowymi wkrętami. Dopuszczalna jest gra w obuwiu przeznaczonym do gry na halę oraz tzw. "lanki", "turfy" oraz "śniegówki". W przypadku, w którym zawodnik wystąpi w zabronionym obuwiu zawodnik otrzymuje od sędziego żółtą kartkę. Jeśli po odbyciu kary zawodnik po raz kolejny wejdzie na murawę w niedozwolonym obuwiu zostaje on zdyskwalifikowany do końca danego turnieju.

W czasie trwania turnieju na obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i używania środków odurzających. Osoby nie stosujące się do tej zasady zostaną wyproszone z obiektu, na którym odbywa się turniej.Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną wpuszczone na miejsce rozgrywania wydarzenia.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystaniem wizerunku w materiałach takich jak: sprawozdania z turniejów w prasie oraz w Internecie,  publikacja zdjęć z wizerunkiem uczestników turnieju, publikacja wyników zawodów.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności na ewentualne nieszczęśliwe wypadki, uszczerbki na zdrowiu zawodników, kontuzje, czy straty materialne odniesione podczas turnieju.

- W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia

własnego oraz innych odpowiedzialność prawna spada na sprawcę.

- Nie obowiązuje przepis o spalonym.

- Ze względu na bezpieczeństwo zawodników biorących udział w rozgrywkach, nie mogą

oni grać w okularach, biżuterii, zegarkach oraz innych przedmiotach mogących powodować narażenia na niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała itp.

- Przesłanie zgłoszenia do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

- Nad przebiegiem każdego turnieju czuwa sędzia wskazany przez organizatora.

- We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decydujący głos ma organizator rozgrywek, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania rozgrywek.