Kontakt

Kierownik projektu                                                                                                              

Kamil Sułkowski

Tel: +48 660 664 054    

E-mail: kam.sulkowski@gmail.com        

                                                                                     

Numer konta bankowego:

14 1020 1055 0000 9102 0374 4059